Leiden University Medical Center
table of contents:

Patient brochures

 
 

Inspanningsonderzoek

This information is provided by Hartziekten.


Deze brochure geeft u informatie over het inspanningsonderzoek. Uw behandelend arts, die dit onderzoek voor u aangevraagd heeft kan dit om verschillende redenen gedaan hebben. Het onderzoek geeft informatie over uw inspanningsmogelijkheden (validiteit), de bloeddruk en hartritme tijdens inspanning en over de eventuele aanwezigheid van belangrijke vernauwingen van de kransslagaders (ischemie detectie). Het onderzoek wordt uitgevoerd op de hartfunctie afdeling (C9-P) door een hartfunctielaborant en een arts-assistent.

Voorbereiding

Indien u medicijnen gebruikt kunt u deze gewoon doorgebruiken, tenzij uw arts iets anders met u heeft afgesproken..Wilt u een overzicht van uw medicijnen meenemen? Het is raadzaam voor de test normaal gedronken en gegeten te hebben (lichte maaltijd). Omdat u moet fietsen op een hometrainer (of lopen op loopband) is het prettig gemakkelijke kleding en schoenen te dragen. Er is gelegenheid u om te kleden, eventueel kunt u een broek van de afdeling lenen. U wordt gevraagd het bovenlichaam te ontbloten waarna er stickers voor een hartfilmpje (ECG) worden opgeplakt. U krijgt een pyama-hes aangeboden voor tijdens het fietsen. Tevens krijgt u voor meting van de bloeddruk een band om de arm.

Top

Het onderzoek

Nadat alle apparatuur is aangesloten kunt u plaatsnemen op de hometrainer. Tijdens de fietstest wordt de weerstand iedere minuut verhoogd zodat de mate van inspanning geleidelijk aan toeneemt (in geval van loopbandtest wordt de snelheid en hellingshoek van de loopband langzaam opgevoerd). Tijdens deze test worden uw bloeddruk, hartritme en ECG gecontroleerd en bekeken in hoeverre u zich kan inspannen. Voor dit laatste gelden er zogenaamde normwaarden die afhankelijk zijn van uw leeftijd, geslacht, lengte en gewicht.

Om een goede conclusie mogelijk te maken is het belangrijk dat u probeert een zo goed mogelijke inspanning te leveren. Het is belangrijk tijdens de test aan te geven als u klachten hebt. Met name kortademigheid of pijn/beklemming op de borst, of als u denkt niet verder te kunnen. Daarnaast kan het onderzoek door de onderzoeker (arts-assistent) gestopt worden indien dit op grond van uw hartritme, bloeddruk of ECG door deze nodig wordt geacht.

Na beëindiging van de test wordt u de gelegenheid gegeven gedurende enkele minuten uit te rusten waarbij uw bloeddruk, pols en ECG worden vervolgd.

Top

Bepaling zuurstof opname (VO2 max)

Om nog meer duidelijkheid over uw inspanningsvermogen te verkrijgen wordt het inspanningsonderzoek soms gecombineerd met een meting van de maximale zuur stofopname tijdens inspanning (VO2 max). Tijdens de inspanningstest wordt u dan gevraagd door een mond/neusmasker te ademen.

Top

Na het onderzoek

Na de test is er gelegenheid tot omkleden en douchen. Indien de test duidelijk abnormaal is kan het zijn dat de assistent, vaak in overleg met een cardioloog, besluit uw medicatie alvast aan te passen. De officiële uitslag van de fietsproef wordt echter met u besproken op een volgend polikliniekbezoek. Indien u nog geen afspraak hiervoor heeft dan dient u deze alsnog te maken.

Top

Vragen ?

Hebt u ondanks het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts via de polikliniek van de afdeling Hartziekten.

Telefoonnummer 071 – 526 3714 , maandag t/m vrijdag van 8.30-12.15 en 13.15-16.00 uur.
Emailadres:  hartpoli@lumc.nl

Indien u verhinderd bent dient u dit zo spoedig mogelijk te laten weten zodat er een andere patiënt opgeroepen kan worden.

Inspanningsonderzoek


Juni 2013

TopSNEL NAAR


Emergency Help outside office hours