Leids Universitair Medisch Centrum
inhoudsopgave:

PatiŽntenfolders

 
 

Afdeling Verloskunde

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Verloskunde


De medewerkers van de afdeling Verloskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum heten u van harte welkom. Wij willen u door middel van deze folder graag informeren over de gang van zaken op de afdeling en verloskamers. Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. De stichting Kind en Ziekenhuis kent “smiley’s” toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders. De afdeling verloskunde van het LUMC voldoet aan de gestelde criteria en heeft dit keurmerk gekregen. De criteria zijn o.a. het kunnen overnachten van de partner, epidurale pijnstilling is 24 uur per dag mogelijk, rooming-in van de baby en een lactatiekundige in dienst van het ziekenhuis.

Meer algemene informatie over uw verblijf in het ziekenhuis vindt u in de folder “Uw verblijf in het ziekenhuis” in de klapper op uw kamer.

De afdeling Verloskunde

De verloskamers en de afdeling verloskunde bevinden zich op de 7e etage, zone J 7. Op de afdeling worden zwangere vrouwen, kraamvrouwen en pasgeboren baby’s verzorgd. Op de afdeling zijn een-, twee- en driepersoonskamers. De afdeling Medium Care Neonatologie bevindt zich op de afdeling verloskunde. Hier worden maximaal vijf zieke pasgeborenen verzorgd.

Top

De arts, verloskundige en verpleegkundige

De visite van arts of verloskundige vindt plaats op werkdagen in de ochtenduren. De arts zal bij u langskomen, bespreekt hoe het gaat en hoe uw behandeling verloopt. U kunt gerust vragen stellen. Er is 24 uur per dag een arts en een verloskundige aanwezig voor de verloskamers en de afdeling.

Het verpleegkundig team bestaat uit een verpleegkundig hoofd, teamleiders en (student) verpleegkundigen. Er wordt gewerkt volgens het principe van patiëntentoewijzing. Dit houdt in dat iedere (student) verpleegkundige zijn/haar eigen patiënten heeft. Er wordt naar gestreefd u zoveel mogelijk door dezelfde (student) verpleegkundige te laten verzorgen. Uw medische en verpleegkundige gegevens worden opgeslagen in een digitaal patiënten dossier. Deze kunt u op verzoek inzien. Tijdens uw opname wordt gevraagd naar een contactpersoon. Wij geven in verband met uw privacy alleen informatie aan deze contactpersoon.

Top

Maatschappelijk werk

De afdeling verloskunde werkt nauw samen met het expertiseteam ouderbegeleiding. Dit team bestaat uit vijf gespecialiseerde maatschappelijk werkers. Soms brengen de zwangerschap of opname emotionele en praktische problemen met zich mee. Als u daar thuis of met uw arts of verpleegkundige niet goed uit komt, kunt u zelf of via uw arts/verloskundige of verpleegkundige een afspraak maken met een van de maatschappelijk werkers.

Top

De maaltijden

De broodmaaltijd wordt om 8.00 uur en 12.00 uur rondgedeeld met behulp van een buffetwagen. In de klapper op uw kamer vindt u de kaart met keuzemogelijkheden. Voor de warme maaltijd om 17.30 uur vult u een maaltijdformulier in.

Top

De bevalling

Wanneer de bevalling zich aandient, wordt u opgevangen op een verloskamer. Daar wordt de vordering van de baring en de toestand van uw kindje nauwkeurig in de gaten gehouden. De arts, verloskundige en verpleegkundige zullen u begeleiden en ondersteunen. Wanneer u wordt ingeleid of een keizersnede moet ondergaan, dan ontvangt u hierover meer informatie en de desbetreffende folder.

Top

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

De duur en de ernst van de pijn tijdens een bevalling wisselen. Het lichaam maakt tijdens de bevalling zelf stoffen aan die een pijnstillend effect hebben: endorfine. Toch komt het regelmatig voor dat vrouwen de pijn als ondraaglijk ervaren. Uitputting, angst of spanning kan hierbij een rol spelen.

Door support bij het opvangen van de weeën, het gebruik van warmtekompressen, een warme douche of warm bad is het over het algemeen mogelijk om de pijn van de baring goed te doorstaan. Daarnaast zijn er een tweetal mogelijkheden voor pijnbestrijding met behulp van medicatie.

Pijnbestrijding via een injectie zorgt ervoor dat de ergste pijn verminderd en dat u zich kunt ontspannen tussen de weeën door. Het pijnstillend effect hiervan is ongeveer vier uur.

De anesthesioloog is 24 uur per dag beschikbaar om epidurale pijnstilling (de zogenaamde ruggenprik) toe te dienen.

In voorkomende gevallen is het niet altijd mogelijk om een ruggenprik of een injectie te geven, meestal omdat de baby dan al bijna wordt geboren. Dit is ter beoordeling van de arts en de anesthesist.

Top

Borstvoeding

De afdeling verloskunde beschikt over het WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat van de stichting Zorg voor Borstvoeding en werkt volgens de 10 vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. Dit betekent o.a. dat u wordt geholpen bij het snel aanleggen van de baby na de geboorte, de baby wordt gevoed op verzoek, dat de baby bij u op de kamer blijft en de baby geen fopspeen en/of  onnodige bijvoeding krijgt aangeboden. Indien nodig wordt u geholpen met het op gang brengen van de melkproductie met behulp van een kolfapparaat.

Tevens is er een lactatiekundige aan de afdeling verbonden bij wie de moeder en alle betrokken medewerkers terecht kunnen voor advies en begeleiding. Voor meer informatie verwijzen wij naar de folder Informatie over borstvoeding. Wanneer de baby opgenomen blijft in het LUMC kan de moeder gedurende die periode met vragen over borstvoeding of kolven bij de lactatiekundige terecht.

Top

Flesvoeding

Indien u gekozen heeft voor het geven van flesvoeding kunt u voor advies en begeleiding bij de verpleegkundige of lactatiekundige terecht. Voor meer informatie verwijzen wij naar de folder Informatie over flesvoeding.

Top

Rooming-in

In het kader van de moeder en kind binding blijft de baby bij u op de kamer, de zogenoemde rooming-in. Baby’s die na de geboorte extra zorg nodig hebben (bijvoorbeeld monitorbewaking, toedienen van medicatie of fototherapie) worden opgenomen op de Medium Care. Doordat deze unit zich op de kraamafdeling bevindt, kunt u de baby zo vaak als u wilt bezoeken en participeren in de zorg.

Uw partner kan overnachten op de kamer waar u en uw baby verblijven. Dit is alleen mogelijk indien u op een eenpersoonskamer ligt. Voor de overige kamers is dit soms in overleg met de verpleegkundige mogelijk. Uw partner kan dan gebruik maken van het ontbijt. De overige maaltijden dient uw partner zelf te verzorgen. Indien de partner niet kan blijven slapen op de afdeling is het soms mogelijk om elders in het LUMC te overnachten.

Top

Bezoektijden 

Voor partners van:

  08.00 tot 22.00 uur

Voor overig bezoek van:   

  15.30 tot 20.00 uur

Tijdens deze bezoekperiode wordt het bezoek gevraagd de kamer tijdelijk te verlaten, bijvoorbeeld i.v.m. drukte op de kamer, uitvoeren van verpleegkundige handelingen of de voeding van de baby. Teveel bezoek kan hinderlijk zijn voor u en uw kamergenoten. Ontvang daarom niet meer dan twee tot drie personen tegelijkertijd. Wanneer u direct na de bevalling bezoek wilt ontvangen, overlegt u dan eerst met de verpleegkundige.

Top

Geboorteaangifte

U bent wettelijk verplicht de geboorte van uw baby binnen drie werkdagen na de bevalling aan te geven bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Leiden. Als u uw baby niet aangeeft binnen de aangegeven dagen is het mogelijk dat u een geldelijke boete krijgt. Voor de aangifte van de baby krijgt u van het ziekenhuis een formulier met daarop de nodige gegevens. Controleer of deze gegevens juist zijn. Aan dit formulier zit een informatiekaart met daarop het telefoonnummer, de openingstijden en het adres met routebeschrijving van het gemeentehuis Leiden.

Het is aan te bevelen telefonische een afspraak te maken voor de aangifte. Voor meer informatie: http://gemeente.leiden.nl/loket/g/geboorteaangifte.

Vergeet niet de geboorte van uw baby door te geven aan uw verzekering.

Top

Ontslag

Na de bevalling dient u minimaal twee uur op de verloskamers te blijven. Daarna kunt u naar huis (ook ’s avonds of ’s nachts) of u wordt overgeplaatst naar de Kraamafdeling. Streeftijd voor ontslag op de kraamafdeling is om 9.00 uur ’s morgens.

Wanneer uw baby opgenomen blijft op de afdeling neonatologie, gaat u in principe 48 uur na de bevalling (indien er geen complicaties zijn) naar huis of naar het Ronald McDonald huis. Voor informatie of het reserveren van een kamer in het Ronald McDonald huis kunt u terecht bij de verpleegkundige.

Na een keizersnede kunt u na drie of vier dagen met ontslag.

Voor ontslag heeft u een gesprek met een arts en verpleegkundige. Stelt u hen gerust alle vragen die u nog heeft. Bij ontslag krijgt u brieven mee met alle informatie over de opname. Deze brieven zijn bestemd voor de huisarts, verloskundige en kraamzorg.

De verloskundige zal door de verpleegkundige op de hoogte worden gesteld van uw ontslag. De kraamzorg dient u zelf op de hoogte te stellen. In sommige gevallen heeft u recht op uitgestelde kraamzorg. Dit kunt u navragen bij uw ziektekostenverzekering. Indien uw kindje nog op de neonatologie verblijft en u borstvoeding geeft, regelt u dan bijtijds het huren van een elektrische kolf.

Top

Adressen

Bezoekadres     
L.U.M.C. (Leids Universitair Medisch Centrum)
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden 

Postadres
LUMC
Afdeling Verloskunde, J7-Q
Postbus 9600
2300 RC Leiden 

Top

Belangrijke telefoonnummers 

LUMC, algemeen   071 - 526 9111
Verloskamers   071 - 526 2853
Afdeling Verloskunde   071 - 526 2856
Faxnummer afdeling   071 - 526 6902 
Polikliniek Verloskunde        071 - 526 3325
Maatschappelijk werk    071 - 526 3040     

Top

Belangrijke websites

Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie

Stichting kind en ziekenhuis

Samenwerkende borstvoeding organisaties

Ronald McDonald huis

Gemeente Leiden     

Top

Tot slot

Mocht u naar aanleiding van deze informatiefolder nog vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd terecht bij de afdelingssecretaresse, arts of verpleegkundige.


Mei 2013 TopSNEL NAAR


 Spoedeisende zorg buiten kantooruren

Ga naar het LUMC Patientportaal

Kaartje sturen naar een patiënt van het LUMC