Logo Universiteit Leiden en LUMC
 

Studiebegeleiding

Met wie heb je als student Biomedische Wetenschappen direct te maken? En hoe word je begeleid? Vind hier de contactgegevens van studieadviseurs, de adviesgroep, de ombudsman en de vertrouwenspersoon.

Studieadviseur Biomedische Wetenschappen

Bij de studieadviseur kun je tercht voor:

  • voorlichting over zaken die direct of indirect te maken hebben met de studie, waaronder procedures en regelingen
  • adviseert en hulp bij studieplanning en –organisatie
  • melding van bijzondere omstandigheden, zoals persoonlijke omstandigheden, functiebeperking, topsport, bestuursactiviteiten, promotietrajecten. Ze kan dan zorgen voor extra begeleiding, registratie van eventuele studievertraging, doorverwijzing naar de studentendecanen, -artsen of psychologen en bemiddeling bij het verkrijgen van extra faciliteiten in verband met een handicap (zoals meer tentamentijd en vergrote weergave van tentamens).

Neem op tijd contact op met de studieadviseur. Dit is vooral belangrijk in verband met het Bindend Studie Advies. De examencommissie kan in sommige gevallen besluiten geen afwijzend studieadvies uit te brengen, maar dan moet de zaak wel goed geregistreerd zijn.

Bianca Hogers:

  • Studieadviseur voor Biomedische Wetenschappen
  • Gebouw 3, kamer V5-12
  • Aanwezig ma, do 9:00-16:00, di 9:00-15:00
  • Inloopspreekuur: ma 12:30-13:30
  • Afspraak maken via 071- 526 8341 (tot 12:30), b.hogers@lumc.nl of via het onderwijsservicepunt (071) 526 8700 of aan de balie. Eventuele wijzigingen in de spreekuurtijden worden gepost op Blackboard, DOO voor BW.

Studieplan

Begin je aan het tweede jaar van de bachelor Biomedische wetenschappen?  Dan vragen we je om aan een studieplan te werken. Dit helpt je om zoveel mogelijk uit jezelf en de studie te halen en om tijdig af te studeren. Lees meer over het studieplan, je eigen verantwoordelijkheid en de rol van de studieadviseur.

Adviesgroep master Biomedical Sciences

Bij de docenten van deze adviesgroep kun je terecht voor begeleiding bij het maken van keuzes binnen het aanbod aan mogelijkheden binnen de master. Bijvoorbeeld: welke FOS-cursussen sluiten aan bij mijn interesse en zijn een goede voorbereiding voor mijn stage? Waar kan ik het beste stage lopen? Ik wil graag in een bepaald vakgebied terecht komen, hoe kan ik dat het beste realiseren? 

Ombudsfunctionaris of vertrouwenspersoon

In gevallen van intimidatie, ongewenste intimiteiten, of ongelijke behandeling kun je ook direct contact opnemen met een  vertrouwenspersoon van de Universiteit Leiden. Voor andere zwaarwegende klachten kan ook de  ombudsfunctionaris worden ingeschakeld.

AGENDA


Di 22 april  Meelopen met Leiden Leadership Programme

Do 24 april  Biological Clock mini symposium jvt master Biomedische wetenschappen

Vr 25 april  Meelopen met Leiden Leadership Programme

Do 1 mei Deadline solliciteren vacature  student-assessor

Ma 12 mei Student-docentborrel 17:00 @HePatho

Do 22 mei Voorlichting voor geneeskundestudenten uit bachelorjaar 2 over jaar 3

Ma 26 mei  Het grote Honours debat

Do 5 juni Voorlichting voor geneeskundestudenten uit bachelorjaar 1 over jaar 2

Wo 11 juni Uitreiking onderwijsprijzen 

DECENTRALE SELECTIE GENEESKUNDE


UIT DE MARE


Logo Mare

MRI-atlas van de mens, reumatologen brengen gescande lichamen in kaart.  Lees meer...