Leids Universitair Medisch Centrum
 

Dr. Mark C. Kruit

Neuroradioloog, onderzoeksleider neuroradiologie van hoofdpijnaandoening

Introductie

Mark Kruit studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden, en behaalde in 1998 zijn artsexamen. Tussen 1998 en 2002 was hij als coŲrdinator van de population-based CAMERA studie aangesteld bij de afd. Radiologie van het LUMC. Aansluitend volgden aldaar ook de opleiding tot Radioloog en een fellowship Neuroradiologie en Hoofd-hals-radiologie. Sinds 2007 is hij verbonden als (neuro-)radioloog aan het LUMC, en sinds 2008 tevens verantwoordelijk voor de neuroradiologische onderdelen van de projecten rondom migraine en andere hoofdpijn-aandoeningen. In 2010 promoveerde hij cum laude op het proefschrift “Migraine and Brain Lesions” (promotoren prof.dr. M.A. van Buchem en prof.dr. M.D. Ferrari).

Onderzoek

De publicatie van de resultaten van de population-based CAMERA-studie (2004) hadden grote impact op de het migraine-onderzoeksveld. Bij vrouwen met migraine werd m.b.v. MRI scans een 2x verhoogd risico op (een bepaalde mate van) witte stof schade vastgesteld in vergelijking met vrouwen zonder migraine. Bij patienten met migraine met aura werden in 8% van de gevallen kleine infarcten in de kleine hersenen gevonden; bij controles in minder dan 1% van de gevallen. Ook werden vaker gebieden van schade in de hersenstam bij migrainepatienten gevonden, en bleek sprake verhoogde concentraties van ijzer in diepe hersenkernen bij (jongere) migraine patienten.

Belangrijke vragen die uit de CAMERA studie naar voren kwamen zijn:

  • Is er een directe, oorzakelijke relatie tussen migraine-aanvallen en het ontstaan van hersenschade?
  • Neemt de hoeveelheid schade toe met het voortduren van migraine-aanvallen?
  • Zijn er functionele gevolgen aantoonbaar van de vastgestelde hersenschade?
  • Welke veranderingen bij migraine-patienten en/of tijdens migraine-aanvallen spelen een rol bij de gevonden relatie tussen migraine en hersenschade?

Antwoorden op bovenstaande vragen worden voor een belangrijk deel beantwoord tijdens de vervolg CAMERA 2 studie. Resultaten daarvan worden momenteel geanalyseerd (Inge Meinders en Hille Koppen)

Daarnaast wordt gewerkt aan meerdere andere projecten rondom hoofdpijn(gerelateerde aandoeningen), waar met behulp van neuroradiologische technieken belangrijke vragen kunnen worden beantwoord. Deze richten zich bijv. op:

  • verschillende soorten veranderingen in de hersenen tijdens migraine-aanvallen  (zie o.a. projecten van Enrico Arkink en Ron van Oosterhout)
  • anatomische/pathologische veranderingen bij patienten met cluster hoofdpijn (zie o.a. projecten Enrico Arkink en Poldi Wilbrink)
  • bijzondere vormen van migraine, zoals (familiaire) hemiplegische migraine (zie projecten Floor Bakels)
  • bijzondere aandoeningen waar migraine een belangrijke rol speelt, zoals RVCL (zie projecten Anine Stam).

Lopend en toekomstig onderzoek met MRI technieken zal belangrijke informatie over deze verschillende aandoeningen opleveren. Hierbij wordt nauw multidisciplinair samengewerkt (o.a. radiologie, neurologie, genetica), en komt expertise uit verschillende vakgebieden bijeen.  Ook wordt zo veel mogelijk geprobeerd inzichten uit proefdier-onderzoek en onderzoek bij mensen bij elkaar te brengen. Binnen de afd. Radiologie zijn daarbij belangrijke rollen weggelegd voor experts op afzonderlijke beeldvormingstechnieken (Jeroen v.d. Grond, Hermien Kan, Thijs van Osch, Serge Rombouts, Louise van der Weerd). 

Publicaties

Zie  Pubmed voor publicaties van drs. M.C. Kruit


CONTACT
Dr. Mark C. Kruit


Neuroradioloog, onderzoeksleider neuroradiologie van hoofdpijnaandoening


Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres:
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden