Leids Universitair Medisch Centrum
 

MRI onderzoek

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?

Er zijn aanwijzingen dat bepaalde biochemische processen in de hersenen van migraine patiŽnten permanent verstoord zijn. Hierdoor reageren de hersenen overgevoelig op bepaalde prikkels (zoals slaapgebrek, stress, fel licht, wijn) waardoor migraine aanvallen kunnen ontstaan. Het vinden van de biochemische factoren die een rol spelen bij het ontstaan van migraine kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ontrafelen van mechanismen die leiden tot migraine. Dit kan uiteindelijk resulteren in de ontwikkeling van betere medicijnen om migraine te voorkomen. In dit onderzoek worden migrainepatiŽnten buiten en tijdens een migraineaanval onderzocht met behulp van een MRI en MRS scan. De bevindingen bij deze scans worden vergeleken met de resultaten van het onderzoek van hersenvocht. U kunt dus alleen aan dit onderzoek deelnemen als u ook deelneemt aan het hersenvocht onderzoek . 

naar boven

Wat houdt het onderzoek in?

MRI onderzoekHet onderzoek bestaat uit het maken van een MRI scan en een MRS scan van de hersenen (zie ‘Magnetic Resonance Spectroscopie (MRS)’). Door het maken van deze scans is het mogelijk om een beeld te krijgen van verstoorde processen in de hersenen. Dit onderzoek vormt een ideale aanvulling op het onderzoek van het hersenvocht. Het is de bedoeling dat er een scan wordt gemaakt buiten een migraine aanval, en een scan tijdens een migraine aanval. Indien u wilt meedoen met dit onderzoek, zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken. Op deze afspraak wordt u eerst neurologisch onderzocht. Vervolgens zal een ervaren arts van de afdeling Neurologie een ruggenprik bij u doen (zie hersenvocht onderzoek). Voor het MRS onderzoek zullen we aparte afspraken maken. De eerste scan zal worden verricht als u minstens drie dagen aanvalsvrij bent geweest. Zo nodig wordt deze afspraak aangepast. Voor de tweede scan moet u, via een speciaal telefoonnummer, contact opnemen zodra u een aanval heeft. Wij zorgen er voor dat u diezelfde dag nog een MRS scan zult krijgen. Bij beide MRS scans zullen steeds ook twee buisjes bloed afgenomen worden.

naar boven

Magnetic Resonance Spectroscopie (MRS)

Een MRS is een speciale vorm van MRI. Hierbij wordt er naast een gewone afbeelding van de hersenen ook een afbeelding gemaakt van de chemische samenstelling (spectroscopie) van de hersenen. MRI scans worden dagelijks gemaakt in vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen. MRS scans worden vrijwel alleen in universitaire ziekenhuizen gemaakt in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

naar boven

Tijdens de MRS scan

De gang van zaken tijdens een MRS scan is in de praktijk het zelfde als bij een MRI scan. Tijdens het onderzoek ligt u met uw hoofd en een deel van uw bovenlichaam in een MRI scanner. Door middel van een intercom kunt u spreken met de laborant, die het apparaat bedient. Van het maken van de scan zelf zult u niets merken. Wel zult u tijdens de scan kloppende en ratelende geluiden horen. MRI scans maken gebruik van het meten van veranderingen in magneetvelden. Er komen zodoende geen rŲntgenstralen aan te pas zoals bij een rŲntgenfoto of CT-scan. Er zijn geen schadelijke gevolgen bekend van een MRI of MRS scan.

naar boven

Onverwachte bevindingen

Bij het onderzoek maken wij afbeeldingen van de hersenen. Er bestaat zodoende een kans dat we bij toeval afwijkingen aantreffen. Dit kunnen afwijkingen zijn waarvan u nog geen last had en waar wij niet in eerste instantie naar op zoek waren. De kans op dergelijke bevindingen is erg klein. Wij zijn in zulke gevallen echter, om medisch-ethische redenen, verplicht om u en uw huisarts hiervan op de hoogte te stellen. Indien u niet op de hoogte gebracht wilt worden van dergelijke onverwachte bevindingen, kunt u niet deelnemen aan het onderzoek. Na ongeveer 1 week nemen wij telefonisch contact met u op om te informeren hoe het met u gaat.

naar boven

Welke patiŽnten kunnen meedoen?

U kunt aan dit onderzoek meedoen als u migraine met of zonder aura heeft. U komt niet in aanmerking voor dit onderzoek als u op meer dan 6 dagen per maand triptanen of andere hoofdpijnmiddelen gebruikt. Tevens wordt u uitgesloten als u ernstig ondergewicht of overgewicht hebt. Dit is het geval als u een BMI (Body Mass Index) heeft die kleiner dan 18,5 of groter dan 28 is.  Klik hier om uw BMI op een eenvoudige manier te berekenen. U komt niet in aanmerking voor dit onderzoek als u bij een psychiater bekend bent met een depressie, paniekstoornis of schizofrenie. Deze ziekten verstoren namelijk de processen in de hersenen. Tenslotte is het belangrijk dat u geen sterke bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zoals marcoumar of fenprocoumon. Naast patiŽnten zoeken we voor dit onderzoek ook gezonde vrijwilligers.

naar boven

Kosten, vergoeding en verzekering

Voor uw deelname aan het hersenvocht onderzoek ontvangt u 100 euro. Voor uw deelname aan het hersenscan onderzoek ontvangt u per scan een vergoeding van 75 euro (dus voor twee scans 150 euro). Als u dus aan beide onderzoeken deelneemt, ontvangt u in totaal 250 euro. Daarnaast ontvangt u een reiskostenvergoeding. Het ziekenhuis heeft een verzekering afgesloten waar u als proefpersoon aanspraak op kunt maken mochten er zich tijdens het onderzoek problemen voordoen.

naar boven

Beveiliging van gegevens

Uw gegevens worden verzameld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een privacyreglement is opgesteld en geaccordeerd door het College Bescherming Persoonsgegevens (voorheen Registratiekamer). Dit houdt in dat wij vertrouwelijk omgaan met uw medische informatie. Wanneer u voor het vervolgonderzoek bloed of ander lichaamsmateriaal afstaat, zullen deze materialen een onderzoeksnummer krijgen. Zodoende is dit materiaal niet direct naar u te herleiden. Wel zal dit nummer, samen met uw naam, op een veilige plek bewaard worden. Hierdoor kan in bijzondere gevallen opnieuw met u contact gezocht worden. Eventueel afgestane lichaamsmaterialen zullen alleen gebruikt worden voor onderzoek naar migraine en aanverwante aandoeningen. Het onderzoek is goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het LUMC. U kunt zich te allen tijde terugtrekken uit het onderzoek, ook als u eerder al toestemming hebt gegeven.

naar boven

Uitslag van het onderzoek

Wij zullen u via een nieuwsbrief  op de hoogte houden van het verloop en eventuele uitkomsten van het onderzoek. Omdat dit een project in het kader van wetenschappelijk onderzoek betreft, zult u geen persoonlijke uitslag krijgen. Als u vragen hebt over het onderzoek, kunt u contact opnemen via: contact.

naar boven

Aanmelden voor het onderzoek

Indien u zich wilt aanmelden voor het onderzoek naar het ontstaan van migraine, klikt u dan op Aanmelden

naar boven

AANMELDEN MIGRAINE ONDERZOEK


 AANMELDEN
meer informatie

AANMELDEN CLUSTERHOOFDPIJN ONDERZOEK


 AANMELDEN
meer informatie

AANMELDEN ONDERZOEK GEZONDE VRIJWILLIGERS


AANMELDEN

FINANCIňLE STEUN


Wilt u ons onderzoek financieel steunen, klik dan hier.