Leiden University Medical Center
 

Vernauwde bloedvaten

De medische term voor vernauwde bloedvaten is Perifeer Arteriëel Vaatlijden (PAV) Perifeer Arteriële Vaatlijden is een verzamelnaam voor aandoeningen die ontstaan door vernauwing of afsluiting van de slagaders. De vernauwing of afsluiting is het gevolg van de verkalking van de wand van het bloedvat. De afwijkingen kunnen optreden in de romp (lichaamsslagader, aorta) of in bloedvaten naar de benen of armen.

Begrippen die te maken hebben met perifeer arterieël vaatlijden zijn:vernauwd bloedvat

  • etalagebenen
  • claudicatio intermittens
  • bedreigd been of arm
  • aderverkalking
  • artherosclerose

Vooral ouderen en mensen die roken hebben een verhoogd risico op vernauwde bloedvaten. Daarnaast krijgen mensen met suikerziekte eerder aderverkalking. Ook een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed is een risicofactor. Atherosclerose zit door het hele lichaam, dus mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, krijgen ook vaak vernauwde bloedvaten.

Meer informatie

 Vernauwing van de slagadres in de benen (Nederlandse Hartstichting)
 Etalagebenen, Claudatio Intermittens (Hart en Vaatgroep)
 Perifeer vaatlijden (Ned.Ver.voor Heelkunde)