Logo Brain Function and Dysfunction
 

LCTN Board

LCTN Management Team

Prof.dr Michel Ferrari, chair, Neurology

Prof.dr Silvère van der Maarel, co-chair, Human Genetics

Prof.dr Albert Dahan, Anesthesiology

Prof.dr Serge Rombouts, Radiology

 

LCTN Advisory Board

Prof.dr Arn van den Maagdenberg, chair, Human Genetics and Neurology

Dr. Annemieke Aartsma-Rus, Human genetics

Prof.dr Martijn Malessy, Neurosurgery

Prof.dr Joke Meijer, Molecular Cell Biology

Dr. Gisela Terwindt, Neurology

Prof.dr Jan Verschuuren, Neurology

Prof.dr. Nic van der Wee, Psychiatry

Dr. Erik van Zwet, Medical Statistics and Bioinformatics

 

 

LCTN Participating Departments

Anesthesiology                                                                                  Child Psychiatry

Clinical Genetics                                                                               Human Genetics     

Medical Statistics and Bioinformatics                                           Molecular Cell Biology

Neurology                                                                                           Neurosurgery

Otorhinolaryngology / KNO                                                              Psychiatry

Radiology                                                                                            Rehabilitation Medicine

Urology

 


RESEARCH NETWORKS


LIBC logo

 

 LCTN logo

COLLABORATION


Logo Leiden University

Logo Leiden University Medical Center (LUMC)