Patiëntenfolder

Infusie CD4 T cellen

Onderzoek in het laboratorium voor experimentele Hematologie van het LUMC heeft tot het inzicht geleid dat bepaalde afweercellen uit het bloed van de donor mogelijk een relatief gunstige werking hebben wanneer ze worden toegediend bij patiënten na allogene stamceltransplantatie. Donor Lymfocyten Infusie (DLI) is een behandeling met afweercellen (lymfocyten) van de donor na de transplantatie, die moet leiden tot een verdere onderdrukking van de kwaadaardige cellen, maar die ook kan leiden tot een ongunstige omgekeerde afstotingsreactie (graft versus host ziekte). 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Hematologie.

Onze zorg

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat het inzetten van een deel van de afweercellen van de donor mogelijk kan leiden tot een verminderd risico op omgekeerde afstotingsreactie terwijl de reactie tegen de tumorcellen toch intact blijft. Deze afweercellen van de donor heten CD4 T cellen. Deze afweercellen kunnen maar een deel van de cellen van de patiënt herkennen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Om te onderzoek of de veronderstelling juist is dat CD4 T cellen een gunstig effect tegen de tumor kan hebben en de kans op het terugkomen van de kwaadaardige cellen kan verkleinen zonder dat daarbij ernstige omgekeerde afstotingsreactie optreedt, wordt een klinische studie verricht. Patiënten die meedoen aan het onderzoek krijgen drie maanden na de transplantatie CD4 T cellen toegediend of niet. Of de patiënt wel of niet behandeld wordt met CD4 T cellen wordt door het lot bepaald. Door de uitkomst van deze studie te bestuderen zal in de toekomst duidelijk worden of het zinvol is patiënten te behandelen met CD4 T cellen. Deze behandeling komt niet in de plaats van de gewone behandelingen maar is een eventuele aanvulling hierop.