Patiëntenfolder

Welkom op de verpleegafdelingen van de Chirurgie (VCH)

U bent opgenomen op één van de twee afdelingen van de Chirurgie. De verpleegafdelingen Chirurgie 1 en Chirurgie 2 vormen een eenheid. Chirurgie 1 bevindt zich op J10-Q (route 708), Chirurgie 2 bevindt zich op J09-Q (route 698). Met deze folder willen wij u graag over een aantal zaken informeren.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde.

De patiëntenkamer 

In de kast op uw kamer liggen handdoeken, washandjes, dekens, etc. Als patiënt kunt u deze gewoon pakken als u het nodig heeft. U vindt in deze kast ook plastic bekertjes, bekkentjes, rietjes etc. In de kamer vindt u bij ieder bed een kledingkast voor uw kleding en een nachtkastje. Onder het aanrechtje staat een vuilnisbak en eventueel een wasemmer (voor ziekenhuis linnen). Zowel in de badkamer als boven uw bed vindt u een belsysteem.

Kluisjes 

Naast uw bed hangt een kluisje met gebruiks- aanwijzing. 

In verband met het risico op diefstal adviseren wij u waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te laten. Het LUMC is niet aansprakelijk.

Patiënten koelkast 

Op de afdeling is er een koelkast speciaal voor u als patiënt. Hier kunt u, onder vermelding van uw naam en datum (van openen), eigen producten in bewaren. 

U kunt deze producten zelf weg zetten of de keukendienst vragen dit voor u te doen. 

U vindt deze koelkast in het Dagverblijf.

Het Dagverblijf / Huiskamer 

Op de afdeling is een ruimte met zitjes, er liggen tijdschriften en er is een kinderhoekje. Het dagverblijf is bedoeld voor u als patiënt en uw bezoek. 

Daarnaast wordt er in “De huiskamer” op de Chirurgie 2 voor de kwetsbare oudere patiënt een dagprogramma aangeboden. Overdag kan het wat drukker zijn omdat er dan veel mensen zitten die wachten op hun opname. De ruimte bevindt zich in J09-Q 127(route 698).

Telefoon 

Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan in het LUMC, tenzij anders aangegeven en u de mede patiënten niet tot overlast bent. Graag na 22:00 uur de telefoon op stil zetten. Mocht u zelf niet de beschikking hebben over een telefoon, dan kunt u via de verpleegkun- dige een toestel lenen voor het plegen van een telefoontje. Telefoonnummers van de patiënt worden niet aan derden gegeven.

Televisie 

Bij ieder bed is een televisieaansluiting welke u vrij kunt gebruiken. Radio is ook te beluisteren via de televisie. U krijgt bij opname de afstandsbediening en koptelefoon.

Internet 

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u gratis gebruik maken van draadloos internet. Kies het Gastennetwerk (LUMCgast) bij beschik- bare netwerken. 

Op het moment dat u contact maakt met het internet verschijnt er een pagina waarop dage- lijks akkoord gegeven moet worden (akkoord aanvinken en op ‘OK’ klikken). Zonder akkoord te geven krijgt u geen toegang tot het internet. Ook andere functionaliteiten die gebruik maken van het internet, zoals Whatsapp, werken niet zonder te accorderen. 

Mail lezen en versturen kan alleen online vanuit uw webmailomgeving. Het is dus niet mogelijk rechtstreeks vanuit het mailprogramma zoals Outlook uw mail te versturen. 

In het dagverblijf staat ook een computer met internetverbinding waar u gebruik van kunt maken.

Diensttijden verpleging 

De diensttijden van de verpleegkundige zijn ingedeeld in een drietal diensten. 

Dagdienst: 07:30 - 16:00 uur. 

Avonddienst: 14:30 - 23:00 uur. 

Nachtdienst: 22:45 - 07.:45 uur. 

Per dienst draagt/dragen 1 tot 2 verpleegkundi- gen de verantwoordelijkheid voor u.

Artsenvisite 

De artsenvisite is dagelijks van maandag tot en met vrijdag rond 8:15 uur. 

Bij de artsenvisite is een groot aantal arts-assistenten en stafartsen aanwezig. Ook co-assistenten en semi-artsen maken deel uit van het team en zijn in opleiding tot arts. 

Op de afdeling werken physician assistants in de functie van zaalarts. Zij maken deel uit van het medisch behandelteam. Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor het medisch beleid.

Maatschappelijk werk 

Als u bent opgenomen kunt u bij uw verpleegkundige aangeven of u contact met een maatschappelijk werker op prijs stelt. 

U kunt denken aan hulp bij verwerking en leren omgaan met ziekte, omgang met gevolgen van complexe behandelingen en vragen over specifieke, sociale voorzieningen.

Dienst geestelijke verzorging 

De geestelijk verzorgers in het LUMC zijn, ongeacht persoonlijke (geloofs)overtuiging, beschikbaar voor alle patiënten en hun naasten.

U kunt bij uw verpleegkundige aangeven als u contact met een geestelijk verzorger op prijs stelt. Naast persoonlijke begeleiding is ook bezoek van een voorganger van uw eigen kerk of geloofsovertuiging mogelijk.

De ziekencommunie, de doop, het avondmaal, de ziekenzalving of –zegen kunt u op uw kamer ontvangen.

In het ziekenhuis worden op zondagen kerk- diensten gehouden die bij te wonen zijn (op zaterdag komen de vrijwilligers u hiervoor uitnodigen). Tevens zijn de kerkdiensten te volgen via het LUMC-kanaal op de televisie.

Tromboseprofylaxe / Antistolling 

Tijdens uw opname is er een verhoogd risico op trombose. Trombose is een medische term voor een bloedvat dat verstopt raakt door een bloedstolsel (trombus). Dit komt enerzijds doordat u mogelijk een operatie moet ondergaan en anderzijds doordat u gedurende langere tijd minder mobiel bent. 

Daarom start u 1 of 2x daags (afhankelijk van ingreep) met Fraxiparine (injectie ter voorkoming van deze trombose). Dit krijgt u toegediend in uw buik of been. Vrijwel elke patiënt krijgt dit standaard.

Pijnscore 

Op deze verpleegafdeling wordt pijn geregis- treerd. Dit gebeurt om beter inzicht te krijgen in de mate waarin u als patiënt pijn ervaart. Dat kan helpen om de pijnbestrijding zo goed mogelijk af te stemmen op de pijn. 

Driemaal per dag komt een verpleegkundige vragen of u uw (eventuele) pijn met een cijfer tussen de 0 en de 10 op een pijnschaal aan wilt geven (zie onderstaand voorbeeld). Bij een score van 4 of hoger treedt het pijnprotocol in werking en is extra pijnstilling mogelijk.

Folders 

LUMC heeft een ruim assortiment van patiën- tenfolders. Middels deze folders willen wij u als patiënt, maar ook uw familie en naasten, infor- meren over een ziekte, onderzoek, operatie of behandeling in het LUMC. Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over een specifiek onderwerp en de beschikbaarheid hiervan, informeert u dan bij de verpleegkundige.

Patiëntportaal 

Het LUMC beschikt over een patiëntportaal. Dit is een beveiligde omgeving waarop alleen u toegang heeft tot uw medische gegevens. U kunt inloggen met DigiD. 

In dit patiëntportaal kunt u een keus maken uit drie toegangen: 

 • Hartziekten/Thoraxchirurgie/Mammapoli 
 • Overige afdelingen 
 • Medical Dashboard 

U vindt nog niet alle specialismen in dit portaal. Het LUMC is nog bezig om het patiëntenportaal verder vorm te geven. In het komende jaar zal steeds meer informatie via het patiëntenportaal beschikbaar komen.

Wegwijzer (LUMC App) 

Om makkelijk uw weg te vinden in het hoofdgebouw van het LUMC, is er de LUMC App. Kies de afdeling of locatie waar u wilt zijn en u krijgt meteen de snelste route te zien. 

De routebeschrijving vertelt u precies hoe u moet lopen. 

De LUMC App is beschikbaar voor alle smartphones die gebruikmaken van Android of iOS (Apple).

Post 

Tijdens uw verblijf op de afdeling kunt u post ontvangen. Het is wel belangrijk dat het gehele adres, de afdelingsgegevens en uw naam vermeld staan. 

Het postadres van het LUMC is; postbus 9600, 2300 RC Lei den. Het afdelingsadres is: 

Chirurgie 1, J10-Q, of Chirurgie 2, J09-Q.

Bezoektijden 

Omdat bezoek voor u als patiënt belangrijk is voor uw herstel, onderzoeken we voor de afdelingen van de Chirurgie of ruime bezoektijden van invloed zijn op uw herstel. Langere bezoektijden zijn er voor u en uw bezoek. Het langere bezoek moet uw herstel niet belemmeren.

Om voldoende rust voor u en uw mede patiënt(en) te creëren mogen er maximaal 2 bezoekers per persoon op bezoek komen. Geeft u bij het bezoek of de verpleegkundige aan als het bezoek te vermoeiend voor u wordt. Gezien de ruime bezoektijden, gaat de (verpleegkundige) zorg voor, wij vragen hiervoor uw begrip.

Parkeren 

Als u, uw familie of begeleider(s) noodzakelij- kerwijs langer dan 4 uur aaneengesloten in het LUMC moeten verblijven, kunt u in aanmerking komen voor een kortingskaart. Hiervoor kunt u een aanvraagformulier vragen bij de verpleging.

Bloemen 

Mocht u bloemen ontvangen dan kunt u of uw bezoek deze op de afdeling verzorgen. 

Er zijn vazen op de afdeling aanwezig in de kasten onder het aanrecht aan beide kanten in spoelruimte J09-Q 144 / J10-Q 141.

Kinderopvang / Crèche 

Voor bezoek bestaat er de mogelijkheid om kinderen eventueel naar de kinderopvang te brengen. De kinderopvang is bestemd voor kinderen van 0-7 jaar. Het is niet nodig van tevoren een plaats te bespreken. Deze kinderopvang bevindt zich op de 2e etage op het Leidse Plein (zie pag. 15) en is open van maandag t/m donderdag van 08:30 tot 16:30 uur en op vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur. In het weekend is de opvang gesloten. Overigens is er in het dagverblijf op de afdeling ook een kinderhoekje.

Overnachtingsmogelijkheden familie  

Wanneer het in verband met uw ziekte wenselijk is dat familieleden overnachten in het LUMC zijn hiervoor in beperkte mate mogelijkheden aanwezig. De familie moet wel meer dan 50 km van Leiden wonen. Er zijn 2 interne kamers beschikbaar. De duur van het verblijf is 1 nacht. Aan een interne kamer zijn geen kosten verbonden. Daarnaast zijn er externe mogelijkheden  waarbij het LUMC speciale prijsafspraken met een aantal hotels en pensions heeft gemaakt. Voor een extern verblijf zijn de kosten voor u als patiënt. Het patiëntenservicebureau kan u hier verder over informeren. Zij bevinden zich op H2-11(2e etage) op het Leidse Plein.

Poli Apotheek LUMC 

Poli Apotheek LUMC is een openbare apotheek binnen het LUMC. Hier kunt u uw geneesmid- delen voor thuis ophalen als u na opname weer naar huis gaat. 

De poli Apotheek is gevestigd op C0-14 (volg routenummer 10) en is van maandag t/m vrijdag open van 08:00 - 18:00 uur. 

Buiten openingstijden kunt u terecht bij dienstapotheek de Nachtwacht in de centrale hal tegenover de beveiliging.

Verpleegkundige of facilitaire (= keuken) hulp nodig 

Het LUMC beschikt over een oproepsysteem. 

Niet alleen in geval van nood, maar ook voor hulp bij andere zaken kunt u de verpleging en de faci- litaire ondersteuning oproepen middels het hiernaast getoonde handbedieningspaneel / nursingbox. 

1. Verpleegkundige ondersteuning 

Voor verpleegkundige hulp / ondersteuning drukt u op de rode knop 1 “roepknop” van het handbedieningspaneel / nursingbox.

Er zal een fel rood lampje oplichten in de rode “roepknop”, zodat u er verzekerd  van bent dat u daadwerkelijk een verpleegkundige oproep heeft geplaatst. Daarnaast ziet u op de achterwand een fel geel lampje oplichten (op onderstaande paneel) waarop de handschake- laar is aangesloten. 

In de natte cel (toilet/badkamer) vindt u aan de wand een trekschakelaar waarmee u, door te trekken aan het rode koord, om verpleegkundige hulp / ondersteuning vraagt (zie onderstaande afbeelding). Ook hier kunt u door het oplichten van een fel geel lampje nagaan of u een oproep heeft geplaatst.

2. Facilitaire (keuken) ondersteuning  

Voor facilitaire ondersteuning kunt u de grijze “S” knop 2“serviceoproepknop” indrukken van het handbedieningspaneel / nursingbox. 

U ziet een fel rood lampje oplichten in de rode “roepknop” en u hoort iedere 10 seconden een piep.

3. Licht nodig 

Met het handbedieningspaneel / nursingbox kunt u ook uw bedlicht bedienen. Dit kan middels de 2 gele knoppen 3 & 4 “lichtknop”. Beiden hebben dezelfde functie; één keer drukken en het licht gaat aan (in de lichtbalk boven het hoofdeinde) nogmaals drukken en het licht gaat uit.

Kluisje 

Op uw kamer is een kluisje aanwezig voor waardevolle spullen. Advies is om deze zoveel mogelijk thuis te laten of anders bij opname met familie mee naar huis te geven.

Kluis type 1:

Programmeren

 1. Toets ’A’ indrukken 
 2. Toets een 4-cijferige code in 
 3. Toets ‘C’ indrukken 

Sluiten

 1. Deur van de safe dicht duwen 
 2. Knop in “Close” positie draaien 

Openen

 1. Toets ’A’ indrukken 
 2. Persoonlijke 4-cijferige code indrukken 
 3. Knop in “Open” positie draaien 

Indien het deurtje langer dan 3 minuten geopend is zal de code automatisch worden gewist en dient deze opnieuw geprogrammeerd te worden.

Kluis type 2:

Vergrendelen

 1. Druk op “ON” toets 
 2. Begin binnen 10 seconden met het intoetsen van een door u gekozen 4-cijferige PIN-code 
 3. Sluit het slot binnen 3 seconden d.m.v. de draaiknop en controleer altijd of de deur vergrendeld is. 

Ontgrendelen

 1. Druk op “ON” toets 
 2. Begin binnen 10 seconden met het intoetsen van de door u gekozen 4-cijferige PIN-code 
 3. En open het slot dmv de draaiknop 
 4. Sluit na gebruik de locker. 

Bij ontslag het deurtje niet sluiten, maar op een kier laten staan.

Televisie 

U heeft een televisie bij uw bed in de patiënten-kamer. Het gebruik hiervan hoeft niet betaald te worden. Op de televisie is een kanaal ingericht voor u als LUMC-patiënt; hierop kunt u 24 uur per dag informatie lezen over zaken die u als patiënt aangaan. Zo vindt u hier onder andere de bezoektijden van de kliniek, informatie over kinderopvang voor bezoekers en de diensten van de geestelijke verzorging. De tekst wordt afgewisseld met korte filmpjes over veilig medicijngebruik. Als u naar aanleiding van de informatie op de patiënten televisie vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw verpleegkundige.

Rechts onder op het TV toestel vindt u een sticker (rood, groen, blauw of geel) welke u ook terug vindt op de afstandsbediening. Beide stickers moeten dezelfde kleur hebben om de afstandsbediening te laten werken.

Handbedieningspaneel bed

Uw bed is volledig geautomatiseerd en te bedienen middels onderstaande schakelaar. De functionaliteiten worden per knop in onderstaande afbeelding toegelicht. 

Voor eventuele vragen en / of onduidelijk- heden kunt u zich richten tot de verpleegkundige.

Help mee aan uw veilige behandeling in het ziekenhuis 

Ter bevordering van een zo veilig mogelijke behandeling in het ziekenhuis is er voor u een Informatiekaart. Hier leest u handige tips die bijdragen aan een voorspoedige opname en verblijf. De belangrijkste tips die bij deze kaart horen vind u hieronder.

 1. Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand
  Bereid u goed voor op het gesprek met uw zorgverlener. Zet uw vragen op papier.Vertel de zorgverlener hoe u zich voelt. Maak duidelijk wat u van uw zorgverlener verwacht. 
 2. Geef het aan als u iets niet begrijpt
  Laat van u horen als iets niet duidelijk is of als u ergens over twijfelt. Laat u goed informeren als u medicijnen voorgeschreven krijgt. Vraag: Waarom krijg ik dit? Hoe moet ik het gebruiken en hoelang? Wat zijn mogelijke bijwerkingen en wat moet ik dan doen? 
 3. Bespreek vooraf het verloop van uw operatie
  Bereid u samen met uw zorgverlener goed voor op de operatie. Laat uw arts met een stift op uw huid markeren waar u geopereerd zal worden. Vraag hoe u zich moet voorbereiden (bijvoorbeeld nuchter blijven), hoe lang de operatie duurt en hoe u zich naar verwachting zult voelen na de operatie. 
 4. Schrijf op welke medicijnen u gebruikt
  Maak een lijst van alle medicijnen die u gebruikt (met of zonder recept) en neem deze lijst mee. Laat weten, desnoods ongevraagd, voor welke medicijnen u allergisch bent of waarvan u weet dat ze bij u niet werken. 
 5. Stel vragen als de medicijnen er anders uitzien dan u verwacht
  Stel vragen als de kleur of vorm van uw medicijnen anders is dan verwacht (bijvoorbeeld wanneer u pillen krijgt in plaats van zalf). Let op dat u alleen uw eigen medicijnen krijgt door bijvoorbeeld uw naam en geboortedatum op het etiket te controleren. 
 6. Volg de instructies en adviezen goed op
  Houd u aan de afspraken die u met de zorgverlener maakt over uw behandeling. Vraag wat u wel of niet mag doen. Laat weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt. Zorg dat u weet wanneer u voor controle terug moet komen en wanneer en bij wie u terecht kunt met vragen of problemen.

Informatie over voeding 

Waarom goed eten als u in het ziekenhuis ligt 

Als u ziek bent heeft u veel eiwitten en voedingsstoffen nodig. 

Goed eten geeft een betere weerstand tegen infecties en een sneller herstel na een operatie. 

Wat moet u eten als u in het ziekenhuis ligt 

 • Eiwit is nu voor u de meest belangrijke voedingstof. Eiwitten zitten in vlees, vis, ei en zuivelproducten zoals melk, yoghurt, kaas. 
 • Daarnaast is het ook belangrijk voldoende calorieën, vitamines en mineralen te gebruiken. 

Wat kunt u doen als u weinig eetlust heeft 

Eet kleine maaltijden, goed verspreid over de dag. Kies voor eiwitrijke producten. Gebruik tussen de maaltijden door een speciale drinkvoeding, dit bevat ruim eiwit en ruim vitamines en mineralen.

Hoe kunt u uw keuzes maken 

Voor broodmaaltijden kiest u via “De brood- plank” (achterzijde menukaart) of van de broodbuffetwagen. Voor de warme maaltijd gebruikt u uitsluitend de menukaart. In deze menukaart vindt u dagelijks 3 menu’s: een Hollandse pot, een gerecht uit de Europese keuken en een Wereldgerecht. Iedere morgen komt de facilitaire (keuken)dienst bij u langs om uw keuze op te nemen. U maakt een maaltijdkeuze voor de dezelfde dag. Eventuele dieetwensen / voorschriften worden door de facilitaire (keuken)dienst opgenomen.

Beschikbare producten tijdens tussenrondes 

Op de volgende 2 pagina’s vindt u het assortiment van de broodbuffetwagen en ziet u wat u tijdens de tussenrondes aan de facilitaire (keuken)dienst kunt vragen. 

Niet het gehele assortiment is op de Broodbuffetwagen in voorraad. 

Deze producten zijn op aanvraag leverbaar. Daarbij moet u wel rekening houden met een levertijd van 1-2 dagen.

Bezoekersmaaltijden

Ook uw bezoek kan een warme maaltijd op de verpleegafdeling bestellen. De maaltijden worden tegelijk geserveerd. Uw bezoek koopt voor €6,50 een voucher bij het restaurant of de coffeecorner (Leidse Plein 2e verdieping (uitsluitend betalen met pin)). Uw bezoek levert deze voucher in bij de facilitaire (keuken)dienst op de afdeling en geeft de maaltijdkeuze (hoofd- en nagerecht) en dag (op z'n vroegst voor de dag erna) door.

Assortiment Broodbuffetwagen 

Drinkvoeding - Eiwit (gr.) - Kcal: 

1 flesje Nutridrink (Multi Fiber)-12-300 1 flesje Nutridrink Compact-12-300 

1 flesje Nutridrink Yoghurt Style-12-300 1 flesje Nutridrink Protein-20-300 

1 flesje Nutridrink Juice Style-8-300 1 pakje Renilon-9-250 

Melkproducten 

1 beker melk halfvol (200 ml.)-7-97 1 beker melk vol (200ml.)-7-126 

1 beker karnemelk -5-56 

1 pakje Fristi-5-90 

1 pakje Chocomelk-7-180 

1 beker Goedemorgen-6-10 

1 schaaltje Vla-4-140 

1 schaaltje Yoghurt-6-75 

1 bakje Vruchtenkwark-8-180 

Voedingsmiddelen 

1 Maria biscuit-0-20 

1 San Francisco tarwe biscuit-0-20 

1 cracker/beschuit met smeerkaas-3-85 1 cracker/beschuit met kaas-6-115 

1 cracker/beschuit met vleeswaren-4-85 1 kaasblok (20 gram)-5-130 

1 krentenbol-4-130 

1 plakjecake-3,5-180 Assortiment koekjes 

Broodproducten iedere dag  

Brabants volkorenbrood  

Bruinbrood 

Wittebrood  

Krentenbol 

Krentenbrood  

Roggebrood  

Ontbijtkoek  

Knäckebröd  

Beschuit  

Muesli  

Cornflakes 

Broodproducten wisselend  

Croissant/Kaascroissant  

Mueslibol 

Broodproducten op aanvraag (via diëtist) 

Natriumarm Wittebrood  

Natriumarm Bruinbrood  

Natriumarm Krentenbrood 

Boter  

Dieethalvarine  

Dieetmargarine  

Roomboter 

Kaasbeleg 

Belegen kaas, 40+ 

Belegen kaas, 30+ 

Kees extra gerijpte kaas (- cholesterol)  

Komijnekaas, 40 + 

Smeerkaas, 48+ 

Smeerklaas, 20+ 

Kaas stick (kaas op stokje (snack)) 

Kaasbeleg op aanvraag (via diëtist) 

Natriumarme kaas, 40+ 

Natriumarme komijnekaas 40 + 

Overige 

Wisselend op woensdag, salades (selderij, kipkerrie, Tonijn, ei). 

Vleesbeleg 

Achterham 

Natriumarm achterham (op aanvraag)  

Licht gezouten runderrookvlees 

Kipfilet 

Natriumarm kipfilet (op aanvraag)  

Boterhamworst 

Vegetarisch beleg (via diëtist) Diverse soorten 

Zoet beleg 

Pindakaas 

Diverse soorten Jam  

Jam zonder suiker  

Honing 

Appelstroop 

Pure Chocoladehagelslag 

Melk Chocoladehagelslag  

Chocoladepasta  

Hazelnootpasta 

Pappen  

Halfvolle Yoghurt  

Vanillevla  

Chocoladevla  

Havermoutpap  

Rijstpap  

Brintapap 

Perzik-maracujakwark  

Bosvruchtenkwark  

Aardbeienkwark 

Fruit  

Appel  

Banaan 

Sinaasappel 

Mandarijn  

Tomaat 

Dranken  

Volle melk  

Halfvolle melk  

Karnemelk 

Sojamelk (op aanvraag via diëtist)  

Koffie 

Thee 

Chocolademelk  

Fristi 

Limonade framboos (suikervrij)  

Limonade framboos 

Limonade bosvruchten  

Limonade sinaasappel  

Appelsap  

Sinaasappelsap 

Spa rood  

Spa groen  

Cola 

Cola light  

Cassis  

Sinas 

Goedemorgen  

Cup-a-Soup  

Tomatensap 

Niet het gehele assortiment is op de Broodbuffetwagen in voorraad.

Deze producten zijn op aanvraag leverbaar. Daarbij moet u wel rekening houden met een levertijd van 1-2 dagen.

Het Leidse Plein 

Het Leidse Plein kenmerkt zich als een multifunctionele omgeving met winkels, een stiltecentrum, een islamitische gebedsruimte, restauratieve voorzieningen en een crèche. Dit gebied is bestemd voor algemene activiteiten voor patiënten en bezoekers, zoals markten, algemene tentoonstellingen en acties voor goede doelen. U vindt het Leidse Plein op de 2e verdieping aan de voorzijde van het gebouw.

Patiëntservicebureau (H2-11) 

U kunt bij het Patiëntservicebureau terecht voor vragen en informatie rondom uw verblijf in het LUMC. Ook geven ze u informatie over de voorzieningen in het ziekenhuis, zoals: klachtenprocedure, patiëntportaal, overnachtingsmogelijkheden, tolk, kinder- opvang, telefoon voor slechthorenden, etc. Het Patiëntenservicebureau is open van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 16:30 uur.

Stiltecentrum en islamitische gebedsruimte 

Het stiltecentrum is geen godsdienstige ruimte. De ruimte is juist open voor iedereen, voor u als patiënt, maar ook voor bezoekers. 

Daarnaast is er de islamitische gebedsruimte, dit is de enige religieuze ruimte in het LUMC.

Patiënten Lounge 

Dit is een openbare ruimte waar u buiten de afdeling al dan niet met uw bezoek kunt verblijven.

Kapsalon Centraal 

Kapsalon Centraal is voor iedereen toegankelijk en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur, en op zaterdag tot 16.00 uur. Telefoonnummer: 071-515 67 75. Behandeling aan bed is mogelijk.

De koffiecorner 

De koffiecorner is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Het restaurant

Het restaurant is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 9.00 uu r, 11.00 tot 14.00 uur en van 17.00 uur tot 19.00 uur. In het weekend is het restaurant geopend van 12.00 tot 19.00 uur.

AKO boekhandel 

De AKO boekhandel is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. 

Telefoonnummer: 071-516 05 15.

The Body Shop 

Het filiaal van The Body Shop is centraal gelegen en is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur. 

Telefoonnummer: 071-521 87 24