Privacy statement

Voor patiënten

Zodra u bij het LUMC komt en u wordt ingeschreven als patiënt gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer u door ons wordt behandeld gaan we bijvoorbeeld uw medische gegevens verwerken in uw patiëntendossier. De gegevens in het patiëntendossier worden intern in het LUMC opgeslagen. Het LUMC maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens het LUMC toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.  

Verwerkingsverantwoordelijke

Het LUMC is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat het LUMC er verantwoordelijk voor is dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.


Wat en waarom?
mijnLUMC