Privacy statement

Voor patiënten

Zodra u bij het LUMC komt en u wordt ingeschreven als patiënt gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer u door ons wordt behandeld gaan we bijvoorbeeld uw medische gegevens verwerken in uw patiëntendossier. De gegevens in het patiëntendossier worden intern in het LUMC opgeslagen. Het LUMC maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens het LUMC toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.  

Verwerkingsverantwoordelijke

Het LUMC is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat het LUMC er verantwoordelijk voor is dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Wat en waarom?

Voor een goede (medische) behandeling is het noodzakelijk om gegevens van u te verwerken: uw gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, diagnose en behandelplannen. Deze worden in een medisch dossier vastgelegd. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw BSN, naam, adres en geboortedatum. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere patiënt.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om een aantal persoonsgegevens van u te delen met een andere partij, denk bijvoorbeeld aan het sturen van een factuur naar uw zorgverzekeraar. Ook zijn wij als ziekenhuis wettelijk verplicht om onze kwaliteit van zorg te monitoren en om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Soms moeten we daarvoor gegevens verstrekken aan landelijke registraties. Het LUMC bekijkt zorgvuldig of dit anoniem kan en doet dat wanneer mogelijk. Als het noodzakelijk is voor uw behandeling of gezondheid informeren wij uw (huis)arts die u heeft doorverwezen naar het LUMC over de belangrijkste bevindingen. Wij verstrekken geen gegevens als dit niet nodig is.  

Bezwaar

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw verzamelde medische gegevens en/of uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat doorgeven aan uw behandelend arts of op de afdeling waar u onder behandeling bent. Uwmedische gegevens en lichaamsmateriaal zal dan niet gebruikt worden.

Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal kunt u dit terugvinden in mijnLUMC onder de tab Bezwaar tegen algemeen onderzoek.

Een uitgebreide toelichting op het gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal vindt u op de pagina Patiëntenonderzoek.

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming. Nee zeggen mag dan natuurlijk altijd. Dit heeft geen consequenties voor uw zorg. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een ander besluit door ons wordt genomen. Uw gezondheid weegt voor ons altijd het zwaarst.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het LUMC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

We bewaren uw medische gegevens minimaal 15 jaar na het eindigen van de behandeling. Omdat het LUMC een academisch ziekenhuis is, zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens uit uw medische dossier, de zogenaamde ‘kerndocumenten’, 115 jaar te bewaren, gerekend vanaf uw geboorte. Bij de kerndocumenten horen onder andere de ontslagbrief, het operatieverslag, het anesthesieverslag, de uitslagen van pathologisch onderzoek en het eerste hulp verslag.

Het LUMC slaat uw medische gegevens op in een elektronisch patiëntendossier. Via het patiëntportaal mijnLUMC kunt u een deel van de gegevens inzien die in uw elektronisch patiëntendossier zijn opgeslagen. Lees meer over het gebruik van mijnLUMC. De geldende algemene voorwaarden voor mijnLUMC zijn opgenomen in mijnLUMC.